เชียงรายเซ็นเตอร์

ชื่อตลาด สปอตเชียงรายเซ็นเตอร์
อำเภอ อำเภอเทิง
จังหวัด จังหวัดเชียงราย
สินค้า ยางเครป