ยิปต้าอุดร

ชื่อตลาด สปอตยิปต้าอุดรธานี
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด จังหวัดอุดรธานี
สินค้า ยางเครป