ไชยปราการ

ชื่อตลาด สปอตยางไชยปราการ
อำเภอ อำเภอไชยปราการ
จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
สินค้า ยางก้อนถ้วย