บ้านห้วยปลาโด

ชื่อตลาด สปอตยางบ้านห้วยปลาโด
อำเภอ อำเภอบ้านดุง
จังหวัด จังหวัดอุดรธานี
สินค้า ยางก้อนถ้วย