ชื่อตลาด สปอตไรซ์ขอนแก่น
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด จังหวัดขอนแก่น
สินค้า ข้าวอินทรีย์

 

ชื่อตลาด สปอตยางคีรีมาศ
อำเภอ อำเภอคีรีมาศ
จังหวัด จังหวัดสุโขทัย
สินค้า ยางก้อนถ้วย

 

ชื่อตลาด สปอตยางบ้านปากคะยาง
อำเภอ อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัด จังหวัดสุโขทัย
สินค้า ยางก้อนถ้วย

 

ชื่อตลาด สปอตยางเชียงของ
อำเภอ อำเภอเชียงของ
จังหวัด จังหวัดเชียงราย
สินค้า ยางก้อนถ้วย

 

ชื่อตลาด สปอตยางบ้านห้วยปลาโด
อำเภอ อำเภอบ้านดุง
จังหวัด จังหวัดอุดรธานี
สินค้า ยางก้อนถ้วย