เชียงของ

ชื่อตลาด สปอตยางเชียงของ
อำเภอ อำเภอเชียงของ
จังหวัด จังหวัดเชียงราย
สินค้า ยางก้อนถ้วย