คีรีมาศ

ชื่อตลาด สปอตยางคีรีมาศ
อำเภอ อำเภอคีรีมาศ
จังหวัด จังหวัดสุโขทัย
สินค้า ยางก้อนถ้วย