ตลาดสปอตไรซ์ขอนแก่น

ชื่อตลาด สปอตไรซ์ขอนแก่น
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด จังหวัดขอนแก่น
สินค้า ข้าวอินทรีย์