ปากคะยาง

ชื่อตลาด สปอตยางบ้านปากคะยาง
อำเภอ อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัด จังหวัดสุโขทัย
สินค้า ยางก้อนถ้วย