ข้าวหักข้าวท่อน

รหัสสินค้าสำหรับข้าวหัก

รหัส ชื่อสินค้า รายละเอียด
WRC1CNN ข้าวขาวหัก C1 ชั้น 3 ใหม่ปลูกแบบธรรมดาทั่วไป ข้าวหักเกรด C1 จากนาทั่วไป