ชื่อตลาด สปอตยางบ้านห้วยปลาโด
อำเภอ อำเภอบ้านดุง
จังหวัด จังหวัดอุดรธานี
สินค้า ยางก้อนถ้วย

 

ชื่อตลาด สปอตยางไชยปราการ
อำเภอ อำเภอไชยปราการ
จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
สินค้า ยางก้อนถ้วย

 

ชื่อตลาด สปอตเชียงรายเซ็นเตอร์
อำเภอ อำเภอเทิง
จังหวัด จังหวัดเชียงราย
สินค้า ยางเครป

 

ชื่อตลาด สปอตยิปต้าอุดรธานี
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด จังหวัดอุดรธานี
สินค้า ยางเครป

 

ชื่อตลาด สกย.คอคอดกระ
อำเภอ อำเภอกระบุรี
จังหวัด จังหวัดระนอง
สินค้า ยางแผ่นดิบ